Veelgestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Hieronder treft u enkele antwoorden aan op de meest gestelde vragen die wij in de praktijk voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op en wij proberen uw vraag alsnog te beantwoorden.

Welke zaken worden in behandeling genomen?
Alle beschikkingen afkomstig van het CJIB nemen wij in behandeling. Dit zijn Mulderzaken, strafbeschikkingen en transactievoorstellen. De aard van de overtreding is niet relevant, dit hoeft niet per se een verkeersovertreding te zijn. Daarnaast behandelen wij ook naheffingsaanslagen parkeerbelasting en besluiten die door het CBR zijn genomen in het kader van een EMG maatregel. Verder behandelen wij ook andere zeer specifieke boetebesluiten, bijvoorbeeld boetes die zijn opgelegd wegens overtreding van de tabakswet.

Het instellen van beroep tegen een Mulder-bekeuring is per saldo kosteloos, hoe werkt dit?
De wet voorziet in de mogelijkheid dat men in aanmerking komt voor een vergoeding voor de gemaakte kosten van het inschakelen van een deskundig gemachtigde. Dit betekent dat de staat de kosten van rechtsbijstand zal vergoeden of daartoe wordt veroordeeld.

Waarom zou ik de zaak uitbesteden?
Uiteraard kunt u zelf een poging wagen. Wij zijn echter deskundig op het gebied van het bestuursrecht, de wet Mulder, verkeersstrafrecht en de meest recente literatuur en gerechtelijke uitspraken die hierop betrekking hebben. De slagingskans neemt hierdoor aanzienlijk toe, terwijl het u per saldo niets kost.

Wat als de uitkomst van een beroep- of bezwaarschrift negatief is?
Indien de instantie niet tegemoet komt aan de bezwaren bekijken wij of het zinvol is om al dan niet in (hoger) beroep te gaan tegen het besluit of de uitspraak. Is dat het geval dan stellen wij (hoger) beroep in.

Ik heb de bezwaar- of beroepsprocedure tot heden zelf gedaan. Kan ik boeteaanvechten.nl alsnog inschakelen?
Uw zaak kunnen wij op elk moment overnemen. Het is natuurlijk wel zo dat wij eventuele voorafgaande fouten of omissies die dan reeds zijn gemaakt vaak niet meer kunnen herstellen.

Waarom moet ik een machtiging en een kopie van de boete nasturen?
Gegevens worden soms niet volledig of verkeerd aangeleverd. Derhalve is een controle van deze gegevens belangrijk zodat wij met de juiste informatie kunnen werken. Zonder volmacht kunnen wij niet namens u procederen en is het niet mogelijk dat de opdracht onder zeer gunstige voorwaarden in behandeling wordt genomen.

Kan ik een voorbeeldbrief van een bezwaar- of beroepschrift downloaden?
Aangezien wij op basis van zeer gunstige voorwaarden beroep instellen tegen een bekeuring is het niet nodig om een voorbeeldbrief beschikbaar te stellen. Het gehele traject bij een M (Mulder) bekeuring is immers per saldo kosteloos.

Waarom wordt een aanmaning niet in behandeling genomen?
Tegen een aanmaning kan (in beginsel) geen bezwaar worden gemaakt omdat de termijn daarvoor reeds is verstreken en de beslissing onherroepelijk geworden, tenzij er zeer goede redenen bestaan voor het te laat maken van bezwaar. Als u van het CJIB nooit de eerste brief heeft ontvangen wil men dit nog wel eens corrigeren en een nieuwe beschikking toesturen. In dat geval kan met een nieuwe beschikking wel beroep worden aangetekend.