Rood licht overtreding

U bent door een rood verkeerslicht gereden?
Het is geel en u schat in dat u nog door kunt rijden, als automobilist is u dat zeker niet onbekend. Maar vervolgens krijgt u toch een boete. Afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van uw geval kan een beroep bij de officier van justitie slagen, bijvoorbeeld als uit het dossier blijkt dat u helemaal niet door rood bent gereden, er vraagtekens zijn bij de waarneming van de verbalisant of als u helemaal niet meer in staat was om te stoppen.

Bezwaar en beroep tegen de boete
Voor een goede beoordeling van uw zaak vragen wij het dossier op bij de opsporingsinstantie, daarbij beoordelen wij onder meer of de roodlichtcamera voldoet aan de daaraan te stellen eisen of dat de waarneming van de verbalisant juist is. Zo nodig procederen wij uw zaak uit tot bij de kantonrechter of het Gerechtshof Leeuwarden. Ook in deze zaken worden geldt onze uiterst aantrekkelijke en unieke voorwaarde dat de behandeling per saldo kosteloos voor u is. De kosten voor onze werkzaamheden worden bij een succesvolle procedure volledig door de overheid vergoed. Bij geen succes nemen wij deze kosten voor onze rekening. U bent dus niet nadeliger uit en bovendien bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand.