Niet handsfree bellen

Bellen in de auto
De boete voor het niet handsfree bellen is aanzienlijk (EUR 230,00 in 2015). Anders dan men wellicht zou denken is reeds het vasthouden van een mobiele telefoon – ook al belt u er niet mee – verboden. In de praktijk worden deze overtredingen door verbalisanten rijdend in het – vaak drukke – verkeer ‘geconstateerd’. Daardoor ontstaat een marge voor fouten.

De boete is niet altijd terecht
Afhankelijk van wat de verbalisant heeft gezien en opgeschreven in het proces-verbaal kan het zijn dat de overtreding niet voldoende vast staat, zo zijn in de praktijk mensen bekeurd terwijl ze bijvoorbeeld een dictafoon vasthielden of gewoon handsfree aan het bellen waren. Wij adviseren u overigens nooit een verklaring af te leggen bij een staande houding en dus te volstaan met de mededeling dat u geen verklaring aflegt.

Bezwaar en beroep tegen de boete
Voor een goede beoordeling van uw zaak vragen wij het dossier op bij de opsporingsinstantie, daarbij beoordelen wij onder meer of het proces-verbaal voldoet aan de daaraan te stellen eisen en of de waarneming van de verbalisant juist is. Zo nodig procederen wij uw zaak uit tot bij de kantonrechter of het Gerechtshof Leeuwarden. Ook in deze zaken is onze uiterst aantrekkelijke en unieke voorwaarde van toepassing waarbij de behandeling per saldo kosteloos voor u is. De kosten voor onze werkzaamheden worden bij een succesvolle procedure in zijn geheel door de overheid vergoed. Bij geen succes nemen wij deze kosten voor onze rekening. U bent dus niet nadeliger uit én u bent verzekerd van deskundige rechtsbijstand.