Kosten

Wat kosten wij u nu?

Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig. Onder de streep betaalt u niets omdat de overheid de kosten die u maakt voor het inschakelen van onze juristen dient te vergoeden.

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een vergoeding van kosten kan worden toegekend indien onder meer sprake is van door een derde verleende beroepsmatige rechtsbijstand. Dat is het geval indien u een professional inschakelt om namens u op te treden in de procedure. Deze kostenvergoedingen zijn forfaitair. Dat wil zeggen dat voor een bepaalde proceshandeling (zoals voor het indienen van een een beroepschrift, of het verschijnen ter zitting) een vast bedrag staat. Dit besluit vindt toepassing in een veelvoud aan procedures tegen de overheid, ook in procedures tegen boetebesluiten.

Dit moet u overigens niet vergelijken met gesubsidieerde rechtsbijstand, de ‘toevoeging’. Bij een toevoeging krijgt de advocaat altijd een vast bedrag, ongeacht of een zaak wordt gewonnen. Wij krijgen vooraf niets vergoed, slechts indien u deels of geheel in het gelijk wordt gesteld. Indien u op geen enkel onderdeel gelijk krijgt dan brengen wij u voor het behandelen van uw verkeersboete bij de officier van justitie, de kantonrechter, of het Hof te Leeuwarden, geen kosten in rekening.

Voor enkele voorbeelden van dergelijke uitspraken waarbij de staat is veroordeeld tot vergoeding van onze kosten klikt u hier.