Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer

CBR EMG opgelegd?De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (kort gezegd “EMG”) is een maatregel die het CBR aan u kan opleggen met verstrekkende gevolgen. De maatregel wordt opgelegd indien u zich tijdens een autorit schuldig maakt aan meerdere overtredingen.

Weliswaar is de maatregel in principe bedoeld voor het beteugelen van gevaarlijk rijgedrag, maar in de praktijk brengt de letterlijke tekst van de wet met zich mee dat ook voor zeer eenvoudige (Mulder) overtredingen u feitelijk een EMG kan worden opgelegd. Binnen de bebouwde kom is in principe een enkele overtreding afdoende, buiten de bebouwde kom geldt dat er een combinatie van gedragingen moet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan te hard rijden en vervolgens simpelweg vergeten richting aan te geven bij het wisselen van de rijbaan.

Het gevolg is het verplicht volgen van een (dure) cursus (De kosten voor de EMG cursus bedragen in 2012 € 810,-), alsook dat u het risico loopt dat uw rijbewijs alsnog ongeldig wordt verklaard. Met alle gevolgen van dien. U bent in feite overgeleverd aan de willekeur van de verbalisant die melding doet, en de beoordeling van het CBR of u voor de maatregel in aanmerking komt. De maatregel is een besluit en kan enkel achteraf worden getoetst door de bestuursrechter. De bestuursrechter treedt daarbij zeer terughoudend op.

Ook een vrijspraak door de strafrechter zal in beginsel niet van invloed zijn op de vraag of terecht een EMG is opgelegd. Dit betekent niet dat u kansloos bent om een ten onrechte opgelegde EMG aan te vechten, een en ander zal afhangen van de feitelijke omstandigheden en het beschikbare bewijsmateriaal.

Neem spoedig contact op

Tegen de oplegging van een EMG maatregel kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Meent u ten onrechte het slachtoffer te zijn geworden van een besluit van het CBR, neem dan zo spoedig mogelijk contact op per e-mail of via telefoon op 024 7009 772 met een van onze juristen die u kunnen adviseren en bijstaan.