M (Mulder) bekeuring

De Mulder-boete

De Mulder boete is genoemd naar de grondlegger van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), prof. mr. Mulder. Of u met een Mulder-boete te maken heeft maakt u op uit de grote letter M die rechtsboven op de brief van het Central Justitieel Incassobureau te vinden is. Gaat het om een transactievoorstel of een strafbeschikking, dan vindt u dat daar ook terug (een T of een S).

Termijnen

Om termijnen niet te laten verlopen adviseren wij u om uw zaak zo spoedig mogelijk alsnog bij ons in te dienen. Op de beschikking staat de uiterste datum vermeld waarop in bezwaar kan worden gegaan. Is die termijn verstreken dan staat in beginsel de boete vast en kunt u daartegen niets meer doen.