De hoorplicht en de officier van justitie

4 juni 2015
Category: CJIB, OM, Verkeersboete
4 juni 2015, Comments: Reacties staat uit voor De hoorplicht en de officier van justitie

Vaak melden cliënten die zelf het bezwaar hebben doorlopen dat zij niet zijn gehoord door de officier van justitie terwijl zij wel in het bezwaar een telefoonnummer hebben vermeld. Blijkbaar bestaat bij veel mensen de verwachting dat het OM wel zelf contact zal opnemen. Normaliter is het zo dat op grond van de wet het bestuursorgaan, in dit geval de CVOM, een uitnodiging dient te sturen met de verzoek of diegene die bezwaar maakt gehoord wenst te worden. Het Hof Leeuwarden, de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken, heeft echter reeds jaren geleden deze eis voor het OM versoepelt. Nu de boete reeds een uitnodiging bevat moet men reeds in het bezwaar duidelijk aangegeven dat men wenst te worden gehoord. Het vermelden van een telefoonnummer is overigens geen vereiste. Dit is van belang indien u nog een mondelinge toelichting op uw bezwaarschrift wil geven als u zelf bezwaar instelt.

Vergeet derhalve nooit in uw bezwaarschrift te vermelden dat u gehoord wenst te worden. Een goede eerste opzet voor een bezwaarschrift is de brief die de rechtspraak beschikbaar heeft gesteld.

Comments are closed.