Administratiekosten CJIB ongegrond

7 april 2012
Comments: Reacties staat uit voor Administratiekosten CJIB ongegrond
Category: CJIB, OM, Rechtspraak
7 april 2012, Comments: Reacties staat uit voor Administratiekosten CJIB ongegrond

Sinds enige tijd brengt het CJIB bij elke boete ook nog eens enkele euro’s aan administratiekosten in rekening. Het lijkt erop dat deze praktijk vooralsnog niet langer door de beugel kan. Zo heeft de kantonrechter te Amsterdam recentelijk beschikt op 9 februari 2012 dat het niet de bedoeling kan zijn dat administratiekosten worden geheven om overheidslasten te dekken, naast het opleggen van een geldboete als sanctie. Op grond van algemene beginselen van strafrecht, mede waaronder dat de kosten van het handhaven van strafrechtelijke bepalingen ten laste vallen van de overheid, dienen deze kosten dan ook voor rekening van de overheid te blijven en kunnen zij niet worden verhaald op diegene aan wie een sanctie is opgelegd.

De ministeriële regeling waarin de administratiekosten zijn opgenomen acht de kantonrechter dan ook in strijd met het recht.

Gevolg van deze uitspraak is dat het zich zeker loont om, indien het CJIB besluit u weer eens een brief te sturen, ook tegen de opgelegde administratiekosten bezwaar te maken. Uiteraard kunt u ook kosteloos ons de boete laten controleren en beroep aan laten tekenen. Voor Mulder-boetes geldt dat zowel het beoordelen als het aanvechten geheel kosteloos is!

Update 20-02-2012: Inmiddels heeft uiteraard het CJIB aangekondigd in een persbericht dat er voorlopig niets zal veranderen, men zal de administratiekosten blijven rekenen. Tegen de beschikking van de kantonrechter gaat het CJIB dan ook in hoger beroep.

Update 29-03-2012: Wij krijgen veel vragen over hoe nu moet worden omgegaan met de administratiekosten. Ook blijken veel mensen de boete te betalen, maar niet de administratiekosten zodat zij van het CJIB alsnog een verhoging krijgen. Het CJIB zal namelijk de betaling eerst afboeken op de administratiekosten, zodat een deel van de boete open blijft staan waarover het CJIB een verhoging zal rekenen. Uiteindelijk resulteert dit in aanzienlijk hoge kosten alsook een dwangbevel. Ons advies is thans dan ook – in afwachting van verdere jurisprudentie – om de administratiekosten te betalen en daarna vervolgens een bezwaarschrift in te dienen bij het CVOM waarin u aanspraak maakt op restitutie.

Comments are closed.